Zorgboerderij VDG jongeren

Persoonlijke Zorg
& Aandacht

Over ons

VDG Zorgboerderij Wijchen; Welkom!

VDG Zorgboerderij Wijchen erkend leerbedrijf

Wij zijn een kleinschalige zorgboerderij met pony’s, paarden en 3 gezellige honden. Er worden bij ons ieder jaar veulentjes geboren. In totaal staan er ongeveer 30 pony’s en paarden die het erg fijn vinden om aandacht te krijgen. Wij zijn een erkend stagebedrijf.

Voor wie?

Wij zijn er voor jongeren en jong volwassenen met gedragsproblemen en mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld jeugd die om wat voor reden dan ook niet naar school gaat. We kunnen samenwerken met een behandelaar en mogelijk de gewenste dagbesteding bieden waardoor iemand zich beter gaat voelen. Voor alleen een behandeling of wanneer er sprake is van agressie zijn wij niet de hulpverlening die je zoekt.

Waar?

Onze zorgboerderij is gevestigd in Wijchen, bij mooi weer kunnen we ook naar Hernen. Vervoer wordt dan geregeld.

Onze kernwaarden

Een positief zelfbeeld en je thuis voelen

Psychisch welbevinden gaat over zaken als een positief zelfbeeld hebben, zich thuis voelen in de dagbestedingsomgeving, begrepen worden door mensen die voor de deelnemer belangrijk zijn, positieve reacties krijgen van anderen.

De ondersteuning is er op gericht om een zo groot mogelijke deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Dit houdt in dat de deelnemer ondersteund kan worden bij het aanleren van vaardigheden, het in stand houden van werkrelaties, het onderhouden en leggen van contacten met dagbesteding.

Ontdek wie je bent

En wat je motiveert...

Wanneer kun je bij ons terecht?

Bij ons kun je terecht van maandag t/m vrijdag. De dag bestaat uit 2 dagdelen (ochtend van 09.30-12.30 uur en middag van 13.00-16.00 uur).

Wat kun je doen?

Gedurende de ochtend worden de paarden en pony’s gevoerd, gaan de paarden lekker de buitenlucht in en worden er stalwerkzaamheden uitgevoerd zoals mesten, stallen opstrooien en vegen. Verder zijn er kippen en konijnen die verzorging nodig hebben en kan er gewerkt worden in de moestuin (bijvoorbeeld bereiden van lunch uit eigen tuin). Uiteraard worden de activiteiten afgestemd op ieders interesses en mogelijkheden.

In de middag varieert het programma per dag, maar ook per persoon. Waar de een het heel ontspannend vindt om met een paard te werken, zal de ander zich wellicht liever bezig houden met allerlei voorkomende klussen of creatieve blokken. Samen kijken we in de middag naar activiteiten die zijn afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren en de mogelijkheden binnen de zorgboerderij.

Wat kun je leren?

Kom langs!

VDG Zorgboerderij Wijchen
Wil je meer weten over de mogelijkheden op onze zorgboerderij? Neem vrijblijvend contact met ons op! Wij nodigen je graag uit om een afspraak te maken om onze zorgboerderij te bezoeken.

Contactformulier

Contact

Scroll naar boven

Onze kernwaarden

Psychisch welbevinden gaat over zaken als een positief zelfbeeld hebben, zich thuis voelen in de dagbestedingsomgeving, begrepen worden door mensen die voor de deelnemer belangrijk zijn, positieve reacties krijgen van anderen.

De ondersteuning is er op gericht om een zo groot mogelijke deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Dit houdt in dat de deelnemer ondersteund kan worden bij het aanleren van vaardigheden, het in stand houden van werkrelaties, het onderhouden en leggen van contacten met dagbesteding.

Samen met ons kan de deelnemer zoeken naar gebieden waar zijn belangstelling naar uit gaat, welke vaardigheden hij daarvoor nodig heeft en welke ondersteuning hij daarbij wil of nodig heeft. Zelfbepaling betekent dat mensen met een beperking het recht hebben om eigen keuzes te maken en hun leven in te vullen op hun eigen persoonlijke wijze, binnen de grenzen van de maatschappelijke aanvaardbaarheid.

Ondersteuning door professionals richt zich op het optimaliseren van de regie van de deelnemer over het eigen leven. Dat betekent onder andere dat deelnemers moeten kunnen leren ervaring op te doen met keuzemomenten en inspraak.

Bouwsteen 1: zorgproces rondom individuele persoon.
Screening, intake en begeleidingsplan. Evaluatiemomenten en rapportages van begeleidingsplan. We stellen doelen en een plan op individueel niveau op, passend bij de persoon. Dit ook in samenwerking met woonbegeleiding of ouders (netwerk). Deelnemers hebben ook zelf de ruimte om hierin mee te denken en te bespreken.

Bouwsteen 2: Zorg en ondersteuning gericht op kwaliteit van bestaan
Als zorgboerderij bieden we een veilige plek voor deelnemers waar activiteiten structuur bieden aan hun leven. Hierdoor komen de deelnemers met succeservaringen thuis en voelen ze zich zinvol. Veiligheid, plezier en ruimte tot ontwikkeling is wat onze plek biedt.

Bouwsteen 3: Professionele ontwikkeling: kwaliteitsverbetering door professionals.
Zorgboerderij VDG is continu in ontwikkeling en heeft middels het kwaliteitskader zorgboeren een grote stap vooruit gemaakt in de kwaliteit. Jaarlijks toetsen we de tevredenheid en zorgen we alle documentatie en beleidsstukken worden geupdate. Hiermee waarborgen we onze inzet op de locatie en kijken we kritisch naar onze zorgverlening. Door deze zelfreflectie groeien we als organisatie, met een positieve effect voor de deelnemers. We weten van onszelf wat we kunnen aanbieden, dit geeft structuur voor zowel onszelf, als deelnemers en verwijzers. Samenwerking in de zorg is hierin erg belangrijk.

Bouwsteen 4:Inzicht in kwaliteit
Door ontwikkeling in beleid is Zorgboerderij VDG in staat om gestelde doelen en aandachtspunten te reflecteren. Hierdoor ontstaat zicht op de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking, en op de kwaliteit van de geboden zorg, ondersteuning en dienstverlening. We werken aan de kwaliteit van zorg, de dienstverlening en de verbeterdoelen. Dit doen we structureel in een meerjarenplan. Hierdoor kunnen we terugblikken op onze resultaten, maar ook vooruitkijken naar verbeteringen en de toekomst.

Al met al staat het belang van de deelnemers voorop bij Zorgboerderij VDG. Een fijne plek om te mogen zijn, onder goede begeleiding. We bieden zorg op maat aan.